Vaadimme

  • tasa-arvoinen avioliittolaki
  • avoimempaa maahanmuuttoa
  • asevelvollisuuden poisto

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus-teeman alla virnulaiset kannattavat esimerkiksi seuraavia asioita:

– tasa-arvoinen avioliittolaki

– asevelvollisuuden poisto

– kaikkien sukupuolten tasa-arvoa

– avoimempaa maahanmuuttoa

– esteettömyyttä

– yhtäläisiä mahdollisuuksia vanhemmuuteen